ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬಸವ ಜಯಂತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ-ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ.…

ತುಮಕೂರು ; ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ

ತುಮಕೂರು; 890ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ…