ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮರಾಥೋತ್ಸವ

ಗುಬ್ಬಿ : ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡದಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ…