ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿನ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ! ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹವಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ವೈರಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ…