ದೇಶದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕನ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರು ಅಲಂಕಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ…

ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ?ಹಸ್ತಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ?

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಕೇವಲ 66 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿದ್ದವರೇ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಗೆ…